Vedtægter for Rørvig Sejlklub - Vedtaget 15. november 2015

Reglement for Rørvig Sejlklub

Reglement for Rørvig Sejlklub, marts 2015

Leveregler

Leveregler, februar 2015

Klubhusreglement

Klubhusreglement

Nøgleerklæring

Her kan du hente erklæring til brug ved bestilling af nøgle til klubhuset.

Stjernesejladser

Regler for stjernesejladser, juni 2014

Kajak: Frigivelse af roere

Når en person er frigivet som kajakroer i RØS, må vedkommende ro på ture uden deltagelse af instruktør i RØS-regi - i perioden fra standerhejsning til standernedhaling - samt anvende klubkajakkerne.

Frigivelse af kajakroer sker, når man mestrer følgende discipliner:

 1. Sikker ind- og udstigning i kajakken fra bro og strand
 2. Lægge til ved bro
 3. Øvelser med pagajen
 4. Roning frem og tilbage og imellem pæle
 5. Baglæns roning og slalom
 6. Udviser sikker roning, også i bølger
 7. Kæntring med kajak – selvredning, tømning af kajak og makkerredning også på dybt vand.
 8. Kan svømme med kajak 250 m. i frit vand
 9. Kan ro 100 m. med vand i kajakken
 10. Kendskab til relevante søfartsregler
 11. Har roet minimum 75 km