Klubnyheder

Formidlingscenter Fisk og Fjord

18. april 2022, 19.59

På generalforsamlingen blev der spurgt til, hvad der er intentionerne bag Formidlingscenter Fisk og Fjord, som søges etableret i et samarbejde mellem Dansk Amatør Fisker Forening – Rørvig (DAFF Rørvig) og Geopark Odsherred.


RØS har til orientering modtaget vedhæftede beskrivelse af projektet. 


Fisk & Fjord - Information - april 2022.pdf


Der kan også læses mere på deres hjemmeside: fiskogfjord.dk.

Status for projektet er, som det blev nævnt på generalforsamlingen, at der søges midler til udarbejdelse af skitseprojekt. En egentlig etablering af centeret forventes ikke at ske før 2025.


RØS vil løbende blive orienteret om projektets fremdrift, og der vil efter behov være dialog mellem initiativtagerne og RØS.