Klubnyheder

Generalforsamling 2022: Oversigt over valg til bestyrelse og øvrige poster

10. april 2022, 13.38

Bestyrelsen

Følgende er ikke på valg (valgt sidste år for 2-årig periode):

- Allan Kirk

- Tom Keller Bruun

- Helle Kann

- Lars Winkel Olsen

- Stine Brandt Bendixen

 

Følgende er på valg:

- Otto Graham (genopstiller ikke)

- Peter Fibiger-Lundberg (genopstiller)

- Bernt Farver (udtrådt i foråret 2022)

- Ole Carsten Pedersen (udtrådt pr. 1. juli 2021)

 

Følgende har meldt sig som kandidater til bestyrelsen:

- Marius Harttung

- Mingi Rosenstand

- Malene Botved

 

Suppleanter til bestyrelsen:

- Peter Cohn (genopstiller)

- Simon Andersen (genopstiller)

 

Revisorer:

- Jan Melgaard (genopstiller)

- Niels Elmo Jensen (genopstiller)